Op deze pagina vind je alles over de mogelijkheden voor passend onderwijs                       

Veel leerlingen kunnen uit de voeten met regulier onderwijs. Maar niet iedere leerling is hetzelfde. Het is ook zeker niet ongebruikelijk als je kind moeite heeft om een plekje te vinden op een school die regulier onderwijs biedt.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs waarbij hun persoonlijkheid, talent en verstandelijke en lichamelijke vermogens zo goed mogelijk worden ontwikkeld. Maar wat als je kind niet volledig tot z’n recht komt? Als ouders kun je je dan in eerste instantie tot de school zelf wenden.

Samen kijken of je kind extra ondersteuning nodig heeft

Samen met school bekijk je welke ondersteuning je kind nodig heeft. De school schat in of zij deze begeleiding zelf kan bieden of dat je kind op een andere school beter begeleid kan worden. Hiervoor kun je ook altijd advies vragen aan het Onderwijsloket. Dit is het centrale bureau van ons samenwerkingsverband. Hier helpen deskundigen je uitgebreid met alle vragen over ondersteuning binnen ons netwerk van scholen en andere instanties.

Altijd in samenspraak met de ouders

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en wat de school zal inzetten om hem of haar hierbij te ondersteunen. Het plan wordt samen met de ouders/verzorgers opgesteld en besproken. Als de school concreet iets wil doen, is toestemming van de ouders nodig. Zo komt niemand voor (onaangename) verrassingen te staan en kun je als ouders de vinger aan de pols houden.

Voor ieder kind op maat gemaakt

Hoeveel ondersteuning we uiteindelijk bieden en hoe deze eruit ziet, hangt dus helemaal af van de situatie van je kind. We zoeken altijd naar de school die de begeleiding het beste kan bieden. De ondersteuning kan voor iedere leerling verschillen op het gebied van inhoud, lengte en intensiteit. Deze extra en op maat gemaakt ondersteuning noemen we ‘een arrangement’.

Samenvattend: als je denkt of weet dat je kind passend onderwijs nodig heeft, kun je samen met de school en/of het Onderwijsloket van SWV De Verbinding naar een passende oplossing zoeken en er zo voor zorgen dat je kind zich optimaal blijft ontwikkelen!