Hier lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de ondersteuning van je kind.             

Natuurlijk doen scholen en wij als samenwerkingsverband er alles aan om je kind zo goed mogelijk te helpen tijdens zijn of haar schoolcarrière. Maar het is ook mogelijk dat je het niet eens bent met bepaalde keuzes of de ingeslagen route. Als ouders heb je altijd de vrijheid om te bepalen bij welke school je je kind aanmeldt, ook als je kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar wat gebeurt er als de gekozen school die ondersteuning niet kan bieden of wanneer je niet tevreden bent over de opties die er geboden worden?

Je staat er nooit alleen voor

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, moet dat worden aangegeven bij de aanmelding op de school van je keuze. Binnen zes tot tien weken laat de school weten of je kind wordt toegelaten. Ook geeft de school aan of het de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Als de school niet de gewenste ondersteuning kan bieden, zoekt de school in overleg met de ouders en met ondersteuning van het Onderwijsloket een school uit waar de leerling wel passend onderwijs kan krijgen. Als ouder kies je dus in eerste instantie de school van jouw voorkeur en vanaf dat moment is deze school je partner in het proces van eventuele plaatsing op een andere school. Je staat er dus nooit alleen voor!

Wat gebeurt er als je er samen niet uitkomt?

Soms kom je er met de betreffende school niet uit om samen een passende plek te vinden. Bijvoorbeeld als de door de school voorgestelde optie je niet bevalt. In dat geval probeer je eerst alsnog met de school een goede oplossing te vinden. Als dit niet lukt, zijn er gelukkig meerdere opties, zoals hieronder beschreven.

Onderwijsconsulent of bemiddelaar

Ben je niet tevreden met de geboden ondersteuning van je kinds huidige school en kom je er samen echt niet uit om een goed alternatief te vinden? Dan kun je onder meer gratis een onderwijsconsulent inschakelen. Dat is een onafhankelijke deskundige op het gebied van onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze consulent kan adviseren over de plaatsing en begeleiding van je kind. Ook kan er een bemiddelaar (mediator) worden ingeschakeld. Zo’n mediator is een onafhankelijke partij die geen beslissingen neemt, maar wel helpt om een oplossing te zoeken. Ook het Onderwijsloket kan helpen om de situatie op te lossen.

Overige opties

Kom je er met bovenstaande opties nog niet uit, dan kun je bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur van de school waarbij je kind is aangemeld. Het schoolbestuur bekijkt vervolgens de argumenten en neemt een beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter (voor openbaar onderwijs) of bij de burgerlijke rechter (voor bijzonder onderwijs). De rechter doet vervolgens een uitspraak die bindend is. Ook kun je het probleem voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs, die binnen tien weken een oordeel geeft. Tot slot: als je het vermoeden hebt dat de school onderscheid maakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte kun je een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM).

Samenvattend: ben je het niet eens met de ondersteuning van je kind, probeer er eerst met de school zelf uit te komen. Lukt dit niet, dan zijn er nog flink wat aanvullende opties – van mediators tot het College voor de Rechten van de Mens.