Fusie SWV De Verbinding officieel

9 september 2020 – Een nieuwe naam, motto en website: vanaf 1 augustus maken alle scholen in Arnhem en omstreken en De Liemers deel uit van een groot samenwerkingsverband: SWV De Verbinding.

SWV De Verbinding is het resultaat van de fusie tussen SWV V(S)O 25.06 en SWV De Liemers VO. Door het samenvoegen van de twee samenwerkingsverbanden is een collectief ontstaan van acht schoolbesturen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Lingewaard, (een deel van) Montferland, Renkum, (een deel van) Rheden, Westervoort en Zevenaar. Samen bieden we ruim 21.000 leerlingen onderwijs op één van de 36 scholen in deze regio. Afgelopen 2 september werd de naam en het nieuwe motto ‘samen sterk voor iedere leerling’ officieel onthuld door de Arnhemse wethouder Hans de Vroome. hij is onder andere verantwoordelijk voor onderwijs.

Samenwerken met gemeenten enorm belangrijk

SWV De Verbinding heeft de ambitie om de samenwerking met de gemeenten in onze regio nog verder te intensiveren. Samen staan onderwijs en gemeenten namelijk voor dezelfde taak: jongeren maximale perspectieven bieden richting volwassenheid. Dat kan het onderwijs niet alleen, zo weten we inmiddels uit ervaring. De afgelopen jaren bleek dat een goede samenwerking tussen onderwijs en ketenpartners een essentiële randvoorwaarde is om tot passende ondersteuning te komen en daarmee schoolsucces te bevorderen.

Inmiddels hebben onderwijs en de gemeenten een structureel overleg ingericht om die samenwerking te waarborgen: het bestuurlijk overleg Aansluiting onderwijs-zorg (ookwel OOGO genoemd). Hans de Vroome is voorzitter van dit overleg. Daarom was hij de ideale persoon om namens de gemeenten in onze regio de naam en het logo va SWV De Verbinding te onthullen.

Nog beter passend onderwijs bieden

Achter de schermen werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan de fusie die tot SWV De Verbinding heeft geleid. Het afgelopen schooljaar trokken de twee ssamenwerkingsverbanden al als een SWV op. Niet voor niets, want we winnen veel met de samensmelting. Veel leerlingen uit De Liemers volgen namelijk al onderwijs in de regio Arnhem en andersom. Op het gebied van speciaal onderwijs is er in Arnhem daarbij veel meer aanbod. Door te fuseren, kunnen we directer, en daardoor makkelijker en beter passend onderwijs bieden. Daarbij kunnen we door de fusie er ook beter kennis delen.

Samen optrekken tijdens de coronacrisis

De betere samenwerking bevalt tot nu toe erg goed. We zijn als organisatie met open vizier de samensmelting aangegaan en het kijken bij elkaar in de keuken is prettig en leerzaam. We hebben tijdens de coronacrisis ook gemerkt dat het vertrouwen in elkaar groot is. Want hoewel het een lastige tijd voor ons allemaal was, volgden alle aangesloten onderwijsinstellingen vol overtuiging de ingezette koers van ons samenwerkingsverband.

Vier met ons mee!

De komende weken staan nog meer in het teken van de gezamenlijke start van SWV De Verbinding. Het bestuur van het samenwerkingsverband nodigt jullie allen uit om dit moment, op jullie eigen wijze, met ons mee te vieren. Jullie zijn en maken immers dit samenwerkingsverband!

Door Erica Jordans