ondersteuningsplan SWV De Verbinding

9 september 2020 – SWV De Verbinding heeft het Ondersteuningsplan 2020-2024 ingediend bij de inspectie en presenteert hierbij de doelen voor de komende vier jaar.

Het bestuur van SWV De Verbinding is meer dan blij met alle input die is gegeven en met het uiteindelijke resultaat. We willen iedereen die heeft bijgedragen dan ook hartelijk danken.

Ondersteuningsplan: zo gaan we passend onderwijs bieden

Elke vier jaar brengt ons samenwerkingsverband de plannen voor de komende periode naar buiten. Hierin staat hoe wij voor iedere leerling passend onderwijs in de omgeving gaan organiseren. Deze plannen staan in het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding.

SWV De Verbinding richt zich de komende vier jaar op vier belangrijke pijlers:

  1. De samenwerking versterken binnen onze organisatie
  2. Aan een organisatiestructuur werken waarin we elkaar nog beter aanvullen en daardoor effectiever worden
  3. Intensiever samenwerken met partners die ons helpen passend onderwijs te kunnen geven, zoals leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen en jeugdzorgmedewerkers
  4. Controle hebben over alle processen binnen ons samenwerkingsverband

In de totstandkoming van het Ondersteuningsplan hebben we mooie feedback mogen ontvangen van onze Ondersteuningsplanraad (OPR) en de gemeenten in onze regio (OOGO). Nu we het plan bij Inspectie hebben ingediend, willen we het graag met iedereen gaan delen. Ook het jaarplan, met de specifieke doelen voor dit jar, is inmiddels beschikbaar.

Inschrijven voor online bijeenkomsten

Wil je als professional meer weten over het nieuwe Ondersteuningsplan en de plannen voor 2020-2021? Meld je dan aan voor één van de online bijeenkomsten in september en oktober! Daarin praat het bureau je helemaal bij en is er uiteraard ook ruimte voor vragen, goede ideeën en uitwisseling. We zien je graag!

De data voor de online bijeenkomsten zijn:

  • 17 september, 15:00-16:00 uur
  • 22 september, 15:30-16:30 uur
  • 28 september, 15:00 – 16:00 uur
  • 6 oktober, 15:00 – 16:00 uur
  • 15 oktober, 15:30 – 16:30 uur

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info @ swvdeverbinding.nl onder vermelding van ‘inschrijving online bijeenkomst Ondersteuningsplan’.

Door Erica Jordans