Het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding

Elke vier jaar brengt ons samenwerkingsverband de plannen voor de komende periode naar buiten. Hierin staat hoe wij voor iedere leerling passend onderwijs in de omgeving gaan organiseren. Deze plannen staan in het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding.

Ons Ondersteuningsplan: visie op ondersteunend onderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat we op een goede en duidelijke manier passend onderwijs bieden voor iedere leerling in de regio? Dat hebben we vastgelegd in ons Ondersteuningsplan. Elke vier jaar schrijven we in dit plan wat onze visie is op passend onderwijs, hoe we dit willen bereiken en welke uitvoering daarbij het beste past. Ook onderbouwen we hoe we dat gaan betalen met de middelen die we krijgen van de overheid.

Het meest recente Ondersteuningsplan is gemaakt en goedgekeurd in augustus 2020. De komende vier jaar richten we ons op 4 doelen:

De 4 doelen uit het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding

  1. De samenwerking versterken binnen onze organisatie
  2. Een meer integratieve ondersteuningsstructuur creëren
  3. Intensiever samenwerken met partners die ons helpen passend onderwijs te kunnen geven, zoals leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen en jeugdzorgmedewerkers
  4. Controle hebben over alle processen binnen ons samenwerkingsverband

Hoe we dit precies gaan bereiken, lees je in ons Ondersteuningsplan. In dat plan lees je bijvoorbeeld ook wat onze kernwaarden zijn en waar we nu staan. Ook vertellen we hoe we daar de afgelopen periode zijn gekomen en hoe we onze plannen gaan financieren. Het complete Ondersteuningsplan voor de periode 2020-2024 is hieronder te downloaden.

Instemming van de Ondersteuningsplanraad

Het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding stellen we op in samenspraak met de Ondersteuningsplanraad. Dat is ons medezeggenschapsorgaan waarin ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals van scholen in onze regio zitten. Het is bij wet vastgelegd dat de Ondersteuningsplanraad om instemming wordt gevraagd op de gemaakte plannen.

Download hieronder het Ondersteuningsplan 2020-2024: