Onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad van SWV De Verbinding is de medezeggenschapsraad. Dit is een groep raadsleden bestaande uit gekozen ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals van scholen in onze regio. De raad denkt mee over het bepalen van de koers van ons samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad

SWV De Verbinding bespreekt met de raadsleden het ondersteuningsplan, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. Het ondersteuningsplan heeft vooraf instemming nodig van de ondersteuningsplanraad. Dat is bij wet vastgelegd. Ook denkt de raad praktisch mee en stelt kritische vragen, om samen het beste uit de samenwerking te halen. De ondersteuningsplanraad komt hiervoor regelmatig bijeen.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit gekozen leden

De leden worden gekozen via verkiezingen. Elk schoolbestuur van ons samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door een onderwijsprofessional, ouder en/of leerling. We zijn altijd op zoek naar een frisse blik van een ouder en/of leerling, dus bent of kent u iemand met interesse? Stuur dan een mail naar opr@swvdeverbinding.nl.

→ Ga naar aanvullende informatie over de Ondersteuningsplanraad