Onze Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad van SWV De Verbinding is onze medezeggenschapsraad. Dit is een groep van gekozen ouders, leerlingen en medewerkers van scholen die ons helpt met het bepalen van de koers van ons samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad

De koers van ons samenwerkingsverband bepalen we niet alleen. Onze medezeggenschapsraad, de Ondersteuningsplanraad, heeft hier een belangrijk aandeel in. SWV De Verbinding bespreekt namelijk met de raadsleden het Ondersteuningsplan, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. Ons samenwerkingsverband heeft goedkeuring nodig van de raad om het te kunnen uitvoeren, dat is bij wet vastgelegd.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit gekozen leden

Omdat de rol van de Ondersteuningsplanraad zo belangrijk is, worden de leden ervan gekozen via verkiezingen. Elk schoolbestuur van ons samenwerkingsverband heeft evenveel leden in de raad. Elk schoolbestuur levert één personeelslid aan en één lid vanuit de ouders of leerlingen.

De Ondersteuningsplanraad komt 2 keer per jaar bijeen

Vanwege het belang van deze medezeggenschap, vinden we het belangrijk dat we de Ondersteuningsplanraad vaker betrekken bij onze koers. Daarom bespreekt onze directeur-bestuurder niet alleen het ondersteuningsplan, maar komen we tweemaal per jaar samen om de algemene gang van zaken in het samenwerkingsverband te bespreken.

→ Ga naar de omgeving voor leden van de Ondersteuningsplanraad