De organisatie van SWV De Verbinding

In ons samenwerkingsverband werken verschillende lagen van scholen samen om passend onderwijs voor iedere leerling te garanderen. Zo ziet de organisatie van SWV De Verbinding eruit. 

Het woord samenwerkingsverband zegt het eigenlijk al: binnen SWV De Verbinding slaan alle scholen op uiteenlopende manieren de handen ineen. Zo zorgen we ervoor dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door afgevaardigden van de schoolbesturen. De locatiedirecteuren komen bijeen in de directieraad. De ondersteuningscoördinatoren ontmoeten elkaar regelmatig in het zorgplatform. Zij zien welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en zorgen dat die er ook komt.

Om de scholen dagelijks te ondersteunen met hun taak om voor passend onderwijs voor iedere leerling te zorgen, heeft De Verbinding een bureau. SWV De Verbinding heeft ook een medezeggenschapsraad: De Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan zijn ouders, leerlingen en medewerkers van de scholen binnen ons verband en worden voor deze rollen gekozen.

Het bestuur van SWV De Verbinding

De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is in handen van de directeur-bestuurder van SWV De Verbinding. Hij vormt het bestuur samen met de besturen van de acht voortgezet (speciaal) onderwijsorganisaties in deze regio. Dit algemeen bestuur houdt toezicht op het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband.

→ Ga naar de omgeving voor bestuursleden van SWV De Verbinding

Het bureau van SWV De Verbinding

Om ervoor te zorgen dat de scholen binnen het samenwerkingsverband ook in de praktijk passend onderwijs voor alle leerlingen kunnen bieden, heeft het bestuur van De Verbinding een bureau ingericht om dit te ondersteunen. De leiding over het bureau ligt bij de directeur-bestuurder. Het bureau beschikt over meerdere orthopedagogen, een programmadirecteur, een secretarieel ondersteuner en een managementassistent. Zij zorgen er o.a. voor dat de scholen actueel en goede informatie over de financiën krijgen.

→ Ga naar de contactpagina van het bureau van SWV De Verbinding

De scholen van SWV De Verbinding

De 36 scholen van ons samenwerkingsverband hebben de mooie taak om het passend onderwijs voor de leerlingen dagelijks vorm te geven. Om dit in goede banen te leiden, zijn de schoolleiders verenigd in de directieraad van het samenwerkingsverband. In het zorgplatform komen de ondersteuningscoördinatoren bijeen.

→ Ga naar de omgeving voor leden van de directieraad

→ Ga naar de omgeving voor ondersteuningscoördinatoren

De medezeggenschapsraad van SWV De Verbinding 

Het samenwerkingsverband heeft ook een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zitten ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. Ze praten en beslissen mee over verschillende zaken binnen De Verbinding, bijvoorbeeld over het beleid en hoe de middelen die we krijgen van de overheid verdeeld worden.

→ Ga naar de omgeving voor leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR)