De visie van SWV De Verbinding

Hoe bieden we iedere leerling in onze regio passend onderwijs? Daar hebben wij als samenwerkingsverband een duidelijk beeld bij. Dit is de visie van SWV De Verbinding.

Iedere leerling heeft recht op onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en capaciteiten, en dat dichtbij huis. Dat vinden niet alleen wij, het is ook bij wet vastgelegd. Maar niet iedere school kan alle vormen van onderwijs bieden. Daarom werken alle voortgezet (speciaal) onderwijs-scholen in deze regio samen in samenwerkingsverband De Verbinding. Want door de handen ineen te slaan, ontstaat er een netwerk waarin we wél ieder kind onderwijs kunnen bieden dat past.

Passend onderwijs voor iedere leerling

Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan het reguliere onderwijs dat op school geboden wordt. Ze hebben een ondersteuning nodig die verder gaat, die altijd uitgaat van wat de leerling nodig heeft en dus op maat is gemaakt. Daarbij moeten afspraken perfect afgestemd worden met de leerling, de ouders en andere betrokkenen. Ons uitgangspunt is: normaal onderwijs waar mogelijk, speciaal onderwijs waar nodig. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan maken we een op maat gemaakt plan voor hem of haar. Dat noemen we een arrangement: hierin staat precies wat er nodig is en hoe we dat gaan bieden. We doen dit altijd in overleg met de ouders.

Samen spreken we af hoe we onderwijs organiseren

In SWV De Verbinding spreken alle voortgezet (speciaal) onderwijsinstellingen samen af hoe we passend onderwijs voor iedereen organiseren. Ook overleggen we hoe we daar het geld – dat we van de overheid krijgen – het beste voor kunnen inzetten. Zo trekken we alles uit de kast om ieder kind een passende plek, de juiste voorzieningen en de beste ondersteuning te bieden. Dat doen we overigens niet alleen. We werken namelijk samen met verschillende partijen zoals leerplichtambtenaren, jeugdartsen en jeugdzorgmedewerkers. Zo kunnen we iedere leerling de beste plek bieden.

Meer weten over de visie van SWV De Verbinding?