Het activiteitenplan van SWV De Verbinding

Hoe gaan we er het komende jaar concreet voor zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt? Dat is terug te lezen in het activiteitenplan van SWV De Verbinding. 

In het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding lees je wat onze visie en doelen zijn voor de komende vier jaar. We maken daarnaast ook elk jaar een activiteitenplan, waarin we heel concreet uitleggen hoe we onze doelen de komende periode willen behalen. Naast een activiteitenplan maken we ook een jaarbegroting. Met ons jaarverslag en de jaarrekening leggen we verantwoording af over het jaar ervoor. Op die manier leggen we altijd verantwoording af wat we de afgelopen periode hebben gedaan en hoe we onze middelen hebben besteed.