Op deze pagina lees je wat leerwegondersteunend onderwijs of LWOO is en hoe je een leerling ervoor kunt aanmelden.

Alles over LWOO of leerwegondersteunend onderwijs (uitleg en procedures)

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma is er leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Verschillende scholen binnen het netwerk van SWV De Verbinding bieden LWOO aan.

In principe kunnen vmbo-scholen in ons netwerk zelf bepalen hoe leerwegondersteunend onderwijs er op hun opleiding uitziet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor kleinere klassen, extra bijlessen, huiswerkbegeleiding en trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Stap 1: hoe meld ik een leerling aan voor leerwegondersteunend onderwijs?

De aanmelding van een leerling voor LWOO gaat doorgaans via het schooladvies van de basisschool. Als hier LWOO uitkomt, kunnen de ouders of verzorgers de leerling aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs bij een vmbo-school.

De school kijkt daarna of de leerling ook daadwerkelijk op zijn plaats is op de opleiding. Zo ja, dan kan de leerling worden toegelaten zonder dat het samenwerkingsverband of Onderwijsloket zijn goedkeuring moet geven.

Stap 2: hoe wordt leerwegondersteunend onderwijs bekostigd?

Leerwegondersteunend onderwijs wordt bekostigd door het samenwerkingsverband op basis van populatiebekostiging. Hiermee krijgen de scholen jaarlijks een budget waarmee zij de ondersteuning vorm kunnen geven.

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant! 

Dansende leerlingen