Op deze pagina lees je alles over arrangementen binnen passend onderwijs en hoe je er een opstart.

Alles over een arrangement starten (uitleg + procedure)

Soms heeft een leerling ondersteuning nodig buiten het reguliere onderwijs. Elke school binnen ons samenwerkingsverband biedt hier sowieso basisondersteuning voor. Voor hulp die hier buiten valt, starten we een traject dat per leerling op maat wordt gemaakt. Dit traject noemen we een arrangement.

In een arrangement staat alle extra ondersteuning beschreven die scholen bieden aan een leerling bovenop de basisondersteuning. Omdat het maatwerk betreft, beschrijven we in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) om welke extra ondersteuning het precies gaat. Een school die verbonden is aan ons samenwerkingsverband verzorgt het arrangement. Het samenwerkingsverband bekostigt het. In principe is een arrangement tijdelijk en verschilt deze per leerling.

Stap 1: welk arrangement heeft mijn leerling nodig?

Elke school binnen ons samenwerkingsverband biedt basisondersteuning, een aantal biedt een breder aanbod aan ondersteuning. Dit is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school, dat ook op deze website per school is terug te vinden.

Soms is ondersteuning binnen de schoolmuren voldoende, maar soms is er bovenschoolse hulp nodig. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kun je altijd terecht bij het Onderwijsloket van SWV De Verbinding voor advies. Zij denken met je mee over het juiste arrangement!

Stap 2: hoe kan ik een arrangement starten?

Is de extra ondersteuning binnen de schoolmuren op te vangen, dan beschrijf je in het ontwikkelingsperspectiefplan welke ondersteuning je toepast. Het samenwerkingsverband houdt bij deze arrangementen altijd een vinger aan de pols en kan altijd (dwingend) advies geven.

Als de extra ondersteuning niet op de huidige school beschikbaar is, dan wijken we uit naar een andere school binnen ons samenwerkingsverband. Dit kan bijvoorbeeld een onderwijsinstelling met VMBO, OPUS of VSO zijn. Om een van deze scholen te betrekken in een arrangement, moet de leerling wel aan bepaalde wettelijke criteria voldoen. Dit wordt getoetst via het samenwerkingsverband, waarbij je ook je aanvraag moet doen. Dat kan via het Onderwijsloket van SWV De Verbinding.

Extra informatie en downloads: