Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor directieleden handig op een rij.

Documenten en formulieren voor directieleden

Alles over de aanmelding van leerlingen

‘Mogelijkheden voor maatwerk in het voortgezet onderwijs’ (factsheet)
‘Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen (FAQ)’
‘Geld volgt leerling’ (notitie)
‘Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht zittende leerlingen’ (stroomschema)
→ ‘POVO sociaal-emotionele ontwikkeling 2020-2021’ (formulier)
‘POVO overgangsprocedure 2020-2021’
‘Procedure PRO-onderzoek’

Aanvraagformulieren toelaatbaarheidsverklaringen VSO en PRO + procedures

Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
→ Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO)
Bezwaar aantekenen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring

Verzuim en thuiszitters

Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Ondersteuningsplan 2020-2024
Notitie Basisondersteuning
Kwaliteitsafspraken multidisciplinair overleg
Kwaliteit wie doet wat
Jaarrekening (2019)
Handreiking: jaarcyclus ondersteuning (2020)
Jaarplan SWV De Verbinding (2020)

Privacy

Passend onderwijs en privacy (link)

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant!