Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor directieleden handig op een rij.

Documenten en formulieren voor directieleden

Alles over de aanmelding van leerlingen

Mogelijkheden voor maatwerk in het voortgezet onderwijs (factsheet)
Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen (FAQ)
Geld volgt leerling (notitie)
Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht zittende leerlingen (stroomschema)
Procedure PRO-onderzoek

POVO overgangsprocedure 2021-2022
POVO sociaal-emotionele ontwikkeling 2021-2022 (formulier Google Drive, download bestand)
POVO adviesformulier tbv plaatsing schooljaar 2021-2022 (formulier Google Drive, download bestand)
POVO-consultaties
Afspraken voortijdige doorstroom naar Entree of MBO

Aanvraagformulieren toelaatbaarheidsverklaringen VSO en PRO + procedures

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)(formulier Google Drive, download bestand)
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Kindkans
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PRO) in Kindkans

Bezwaar aantekenen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijs en zorg

Handreiking onderwijs en zorg
Handreiking medisch handelen
Medische zorg voor kinderen in onderwijs
‘Onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente’ (brochure)
Gezondheidszorg in onderwijstijd (factsheet)

Verzuim en thuiszitters

Verzuimcoaches (Scala, link)
Verzuimcoaches: Jaarverslag 2020
Checklist verzuimcoaches voor scholen
Alles over de pilot van onderwijszorgconcept Grip
FAQ schoolverzuim
Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Medische Advisering van een Zieke Leerling (M@ZL)
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Alles over onze arrangementen
Notitie Basisondersteuning
Kwaliteitsafspraken multidisciplinair overleg
Jaarplan SWV De Verbinding
→ Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
Activiteitenverslag 2019-2020
Samen werken aan kwaliteit
Jaarrekening 2020
Factsheet Jaarverslag 2020

Privacy

Passend onderwijs en privacy (link)

Formulieren

Format voor Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
→ Handreiking: jaarcyclus ondersteuning (2020)

Overig

Terugblik Jaarplangesprekken 2020

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant!