Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor directieleden handig op een rij.

Documenten en formulieren voor directieleden

Alles over de aanmelding van leerlingen

Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht zittende leerlingen (stroomschema)
Procedure PRO-onderzoek
→ POVO overgangsprocedure 2024-2025
→ POVO sociaal-emotionele ontwikkeling 2024-2025 (download)
→ POVO adviesformulier tbv plaatsing schooljaar 2024-2025 (download)

Aanmeldformulier POVO-consultaties (download)
Afspraken voortijdige doorstroom naar Entree of MBO
Protocol overstap vo-mbo (2022)
Protocol ongediplomeerde instroom RIJ

Aanvraagformulieren toelaatbaarheidsverklaringen VSO en PRO + procedures

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) (Drive-bestand, document opslaan)
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Kindkans
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PRO) in Kindkans

Bezwaar aantekenen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijs en zorg

Handreiking onderwijs en zorg
Handreiking medisch handelen
Medische zorg voor kinderen in onderwijs
‘Onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente’ (brochure)
Gezondheidszorg in onderwijstijd (factsheet)
Stroomschema zorg op school

Verzuim en thuiszitters

Verzuimbeleid SWV De Verbinding
Verzuimcoaches (Scala, link)
→ Verzuimcoaches: Jaarverslag 2023
Aanvraagformulier Verzuimcoaches
Alles over de pilot van onderwijszorgconcept Grip
FAQ schoolverzuim
Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
→ Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen – Handboek (MAZL)
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Evaluatie maatwerkbudget juli 2023
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Activiteitenverslag 2021-2022
Activiteitenverslag 2022-2023
Activiteitenplan 2022-2023
→ Activiteitenplan 2023-2024
Alles over onze arrangementen
Notitie Basisondersteuning
Basis- en extra ondersteuning
Kwaliteitsafspraken multidisciplinair overleg
→ Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 II (vangnetbepaling)
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 III (verlenging)
Samen werken aan kwaliteit
Factsheet Jaarverslag 2022
Maatwerkbudget richtlijnen
bestuursverslag 2022

Privacy

Passend onderwijs en privacy (link)

Formulieren

Format voor Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Handreiking jaarcyclus ondersteuning
Ontwikkelinstrument basisondersteuning

Overig

Pilot ‘Overstapcoach’