Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor ketenpartners handig op een rij.

Documenten en formulieren voor ketenpartners

Alles over de aanmelding van leerlingen

‘Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht zittende leerlingen’ (stroomschema)
→ ‘PO-VO-consultaties’
Aanmeldformulier POVO-consultaties (formulier Google Drive, download bestand)
Protocol overstap vo-mbo (2022)
Protocol ongediplomeerde instroom RIJ

Verzuim en thuiszitters

Verzuimbeleid SWV De Verbinding
Verzuimcoaches (Scala, link)
→ Verzuimcoaches: Jaarverslag 2023
Aanvraagformulier Verzuimcoaches
Alles over de pilot van onderwijszorgconcept Grip
FAQ schoolverzuim
Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
→ Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen – Handboek (MAZL)
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Evaluatie maatwerkbudget juli 2023
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Activiteitenverslag 2021-2022
Activiteitenverslag 2022-2023
Activiteitenplan 2022-2023
→ Activiteitenplan 2023-2024
Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 II (vangnetbepaling)
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 III (verlenging)
Notitie Basisondersteuning
Basis- en extra ondersteuning
Kwaliteit wie doet wat
Factsheet Jaarverslag 2022
Samen werken aan kwaliteit
Bestuursverslag 2022

Formulieren

Format voor Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)