Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor de Ondersteuningsplanraad handig op een rij.

Documenten en formulieren voor de Ondersteuningsplanraad

Organisatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad
Huishoudelijk reglement Ondersteuningsplanraad
Jaarverslag 2017

Visie en beleid

Activiteitenverslag 2021-2022
Activiteitenverslag 2022-2023
Activiteitenplan 2022-2023
→ Activiteitenplan 2023-2024
Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 II (vangnetbepaling)
Notitie Basisondersteuning
Basis- en extra ondersteuning
Kwaliteit wie doet wat
Factsheet Jaarverslag 2022
Samen werken aan kwaliteit
Bestuursverslag 2022

Notulen vergaderingen Ondersteuningsplanraad

Notulen OPR 14-09-2017
Notulen OPR 26-10-2017
Notulen OPR 23-11-2017
Notulen OPR 25-01-2018
Notulen OPR 22-02-2018
Notulen OPR 12-04-2018
Notulen OPR 14-06-2018
Notulen OPR 04-10-2018
Notulen OPR 08-11-2018
Notulen OPR 29-11-2018
Notulen OPR 20-06-2019
Notulen OPR 31-10-2019
Notulen OPR 28-11-2019
Notulen OPR 20-02-2020
Notulen OPR 19-03-2020
Notulen OPR 25-06-2020
Notulen OPR 29-10-2020
Notulen OPR 03-12-2020
Notulen OPR 25-02-2021
Notulen OPR 14-10-2021
→ Notulen OPR 24-02-2022
Notulen OPR 16-05-2023
Notulen OPR 05-06-2023
Notulen OPR 29-06-2023
Notulen OPR 14-09-2023
Notulen OPR 05-10-2023
Notulen OPR 14-11-2023

leerling