Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor ondersteuningscoördinatoren handig op een rij.

Documenten en formulieren voor ondersteuningscoördinatoren

Alles over de aanmelding van leerlingen

Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (stroomschema)
Zorgplicht zittende leerlingen (stroomschema)
Procedure PRO-onderzoek

POVO overgangsprocedure 2023-2024
POVO sociaal-emotionele ontwikkeling 2023-2024 (formulier Google Drive, download bestand)
POVO adviesformulier tbv plaatsing schooljaar 2023-2024 (formulier Google Drive, download bestand)
POVO-consultaties
Afspraken voortijdige doorstroom naar Entree of MBO
Protocol overstap vo-mbo (2022)
Protocol ongediplomeerde instroom RIJ

Aanvraagformulieren toelaatbaarheidsverklaringen VSO en PRO + procedures

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) (link opslaan)
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Kindkans
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PRO) in Kindkans

Bezwaar aantekenen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijs en zorg

Handreiking onderwijs en zorg
Handreiking medisch handelen
Medische zorg voor kinderen in onderwijs
‘Onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente’ (brochure)
Gezondheidszorg in onderwijstijd (factsheet)

Verzuim en thuiszitters

Verzuimbeleid SWV De Verbinding
Verzuimcoaches (Scala, link)
Verzuimcoaches: Jaarverslag 2022
Aanvraagformulier Verzuimcoaches
Alles over de pilot van onderwijszorgconcept Grip
FAQ schoolverzuim
Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen – Handboek (MAZL)
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Activiteitenverslag 2021-2022
Activiteitenplan 2022-2023
Alles over onze arrangementen
Notitie Basisondersteuning
Kwaliteitsafspraken multidisciplinair overleg
→ Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
Addendum bij het Ondersteuningsplan 2020-2024 II (vangnetbepaling)
Samen werken aan kwaliteit
Factsheet Jaarverslag 2022
Pilot Maatwerkbudget
Bestuursverslag 2022

Privacy

Passend onderwijs en privacy (link)

Formulieren

Format voor Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
→ Handreiking: jaarcyclus ondersteuning (2022)

Overig

Pilot ‘Overstapcoach’

Dansende leerlingen