Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor ondersteuningscoördinatoren handig op een rij.

Documenten en formulieren voor ondersteuningscoördinatoren

Alles over de aanmelding van leerlingen

‘Mogelijkheden voor maatwerk in het voortgezet onderwijs’ (factsheet)
‘Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen (FAQ)’
‘Geld volgt leerling’ (notitie)
‘Zorgplicht aanmelding voortgezet onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht aanmelding voortgezet speciaal onderwijs’ (stroomschema)
‘Zorgplicht zittende leerlingen’ (stroomschema)
‘POVO overgangsprocedure 2020-2021’
‘POVO sociaal-emotionele ontwikkeling 2020-2021’ (formulier)
‘PO-VO-consultaties’
‘Procedure PRO-onderzoek’

Aanvraagformulieren toelaatbaarheidsverklaringen VSO en PRO + procedures

Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Kindkans
Uitleg procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO)
Handleiding voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PRO) in Kindkans

Bezwaar aantekenen tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijs en zorg

Handreiking onderwijs en zorg
Handreiking medisch handelen
Medische zorg voor kinderen in onderwijs
‘Onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente’ (brochure)
Gezondheidszorg in onderwijstijd (factsheet)

Verzuim en thuiszitters

FAQ schoolverzuim
Begrippenkader schoolverzuim
Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs – Jeugdhulp – Jeugdgezondheidszorg
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Medische Advisering van een Zieke Leerling (M@ZL)
Maatwerk in onderwijstijd (regeling)
Doorzettingsmacht

Visie en beleid

Notitie Basisondersteuning
Kwaliteitsafspraken multidisciplinair overleg
Kwaliteit wie doet wat
Jaarplan SWV De Verbinding
→ Ondersteuningsplan 2020-2024

Privacy

Passend onderwijs en privacy (link)

Formulieren

Format voor Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
→ Handreiking: jaarcyclus ondersteuning (2020)

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant! 

Dansende leerlingen