Vergaderdata van de Ondersteuningsplanraad van SWV De Verbinding

Vergaderdata OPR schooljaar 2023-2024:

14-09-2023 19:30 – 21:30 uur

05-10-2023 19:30 – 21:30 uur

14-12-2023 19:30 – 21:30 uur

07-03-2024 19:30 – 21:30 uur

25-04-2024 19:30 – 21:30 uur

13-06-2024 19:30 – 21:30 uur

Notulen vergaderingen Ondersteuningsplanraad