9 september 2020 – Ook de verzuimcoaches werken, ondanks de aanpassingen die corona van hen vergt, hard door om schooluitval te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen. De belangrijkste aanpassingen in hun werkwijze vind je hieronder:

  • Wanneer er zorgen zijn over de aanwezigheid van leerlingen bij de lessen, dan kunnen zij via het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband (preventief) worden aangemeld bij de verzuimcoaches: loket@swvdeverbinding.nl  Dat geldt nu ook bij zorgen over de aanwezigheid tijdens online lessen.
  • We gaan op huisbezoek waar mogelijk en met inachtneming van de Corona-maatregelen. Wanneer huisbezoeken niet mogelijk zijn dan worden deze vervangen door videobellen en/of wandelgesprekken.
  • Leerling en ouder(s)/verzorger(s) gaan akkoord met het inschakelen en met de werkwijze van een verzuimcoach. Zij zijn ervan op de hoogte dat huisbezoeken onderdeel zijn van de begeleiding. Daarnaast weten zij dat huisbezoeken vervangen worden door videobellen op het moment dat er door Corona-omstandigheden geen huisbezoeken mogelijk zijn.

De verzuimcoaches kunnen niet ingezet worden wanneer het leerlingen niet lukt om huiswerk te maken of de cijfers niet goed zijn.

Door Wen Westerink, teamleider Scala