9 september 2020 – Eind mei verscheen de Evaluatie passend onderwijs, een onderzoek uitgevoerd door een consortium van zeven onderzoeksinstituten, onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Het rapport eindigt met een dubbele conclusie: ‘veel gaat goed, veel kan beter’. Oordeel zelf, het rapport is hier te vinden. Of bekijk de animatie.

Doorgaan op ingeslagen weg

Op dit moment wordt door OCW in samenwerking met het veld gewerkt aan een notitie voor de kabinetsreactie op de evaluatie. Insteek is om door te gaan op de ingeslagen weg, maar met een verbeteragenda om de uitvoerbaarheid van passend onderwijs te optimaliseren. Daarnaast wordt er een duidelijke en concrete stip gezet op het terrein van inclusie. Belangrijke input voor deze stip vormt het voor de zomervakantie verschenen advies van de Onderwijsraad: ‘Steeds inclusiever’.

Belangrijk speerpunt

De Onderwijsraad geeft een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever moet worden voor leerlingen met een beperking. Ook binnen ons samenwerkingsverband is dit een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Door Erica Jordans