9 september 2020 – Binnenkort moeten het Jaarverslag 2019-2020 en jaarplan 2020-2021 schoolondersteuning weer worden opgesteld. SWV De Verbinding heeft er een handreiking voor. 

Iedere VO-school stelt jaarlijks een verslag op waarin de ondersteuningsstructuur en de geboden ondersteuning worden geëvalueerd. De punten waarop de school zich nader wil ontwikkelen worden vervolgens opgenomen in het jaarplan voor 2020-2021. Bijgaand vind je de handreiking voor het opstellen van beide documenten. De handreiking is enigszins gewijzigd: de speerpunten van het nieuwe Ondersteuningsplan zijn hierin opgenomen.

Het jaarverslag en jaarplan graag voor 1 november 2020 mailen naar loket@swvdeverbinding.nl

De orthopedagogen van het Onderwijsloket nemen binnenkort met de directeuren en ondersteuningscoördinatoren van de scholen voor het plannen van een afspraak om het jaarverslag en -plan te bespreken.

Door Meinke Kooderings Clemens