9 september 2020 – Binnen SWV De Verbinding kenden we al een aantal vormen van symbiose, waarin regulier en speciaal onderwijs nadrukkelijk met elkaar samenwerken. Het doel: creëren van meer passende onderwijsplekken voor de leerlingen in onze regio.

Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan Scholengemeenschap Guido en VSO Mariëndael samenwerken om leerlingen die behoefte hebben aan een veilige gestructureerde onderwijsomgeving binnen het regulier onderwijs op te vangen en hen een passende plek aan te bieden.

Symbiose: kleinere klassen op Guido

Er wordt dit schooljaar op het Guido gewerkt met kleine brugklassen van maximaal 20 leerlingen met veel structuur en extra begeleiding, zodat leerlingen een goede start krijgen voor het behalen van een diploma. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt bekeken welke vormen van ondersteuning worden ingezet. Ook biedt het Guido de mogelijkheid om leerlingen uit het voortgezet onderwijs van andere scholen tussentijds op te vangen met als doel thuiszitten en een verwijzing naar het VSO te voorkomen.

Meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte opvangen

Vanuit VSO Mariëndael wordt expertise ingezet om het VMBO-team van het Guido te adviseren over de aanpak voor jongeren met internaliserende problematiek en de mentoren van de klassen te coachen hierbij. Op deze manier wil VSO Mariëndael de deskundigheid van het speciaal onderwijs in gaan zetten om het Guido te ondersteunen zodat zij zelf meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op kunnen vangen.

Ervaringen delen

Doel is komen tot een structurele vorm van samenwerking die leidt tot meer expertise binnen Guido om deze jongeren te begeleiden, zodat er uiteindelijk minder leerlingen de stap naar het VSO nodig hebben. De scholen delen hun ervaringen met andere scholen in Arnhem-Noord, zodat ook andere scholen kunnen leren van onze ervaringen. Mogelijk kunnen in de toekomst ook andere reguliere VO-scholen profiteren van de opgedane ervaringen in deze pilot en/of erbij aansluiten.

Door Janine van Drieënhuizen, directeur Guido Arnhem