9 september 2020 – In schooljaar 2019-2020 is de projectgroep ‘Kwaliteit van ondersteuning’ opgericht. Deze groep richt zich op de vraag óf en zo ja hoe collegiale visitatie gericht op passend onderwijs binnen ons netwerk een plek kan krijgen.

De ontwikkelvraag centraal

Eind schooljaar 2019-2020 heeft de projectgroep na haar onderzoek (gebaseerd op good practices landelijk en zelf opgedane ervaringen zowel binnen als buiten ons netwerk) geconcludeerd dat het implementeren van collegiale visitatie een kans is om van elkaars kwaliteiten te leren. Ook is het een middel om de samenwerking binnen ons netwerk te versterken. Uitgangspunt hierbij is dat alle scholen van ons netwerk aan de visitaties deelnemen, zowel als visitator alsook als gevisiteerde. De ontwikkelvraag van de gevisiteerde school staat centraal tijdens de visitatie.

Verdere uitwerking

De projectgroep heeft een aanzet gegeven voor een projectplan t.b.v. implementatie van collegiale visitatie binnen ons netwerk. Dit projectplan wordt de komende periode verder uitgewerkt. Binnenkort worden alle scholen (directies) per mail door de projectgroep benaderd voor input om het projectplan verder vorm te kunnen geven.

Door Céline Janssen