Op nieuw logo

13 oktober 2020 – Dit schooljaar zijn we gestart met het project Op Nieuw. Een aantal scholen van ons netwerk heeft zich al enthousiast voor deelname aan dit project getoond!

Na de herfstvakantie gaan we de eerste opbrengsten actief met jullie delen. Dit doen we via het YouTube-kanaal en de LinkedIn-pagina van het samenwerkingsverband. Ook volgt er in iedere komende nieuwsbrief een samenvatting van de voorgaande periode.

De focus van het project

In Op Nieuw delen we jullie verhalen en ervaringen die jullie hebben opgedaan (en nog steeds opdoen) tijdens deze coronacrisis. Wat doen we met alle (online) ontwikkelingen? Krijgen ontstane ideeën een vaste plaats in het curriculum? Lukt het ons het onderwijs ‘opnieuw’ uit te vinden en lukt het ons daardoor meer maatwerk te leveren voor leerlingen?

Meer samenwerking stimuleren

Met de coronacrisis als aanleiding willen we scholen stimuleren om meer te gaan samenwerken, zodat de kennisdeling tussen scholen versterkt wordt en daarmee de expertise van de scholen wordt vergroot.

Dit begint met scholen die (wekelijks) hun ervaringen delen: Hoe heeft de coronacrisis je school veranderd? Wat zijn jullie anders gaan doen? Heeft anders doen iets opgeleverd? Welke verandering is een blijvertje? Waar worstelen jullie nog mee?

Dialoog aangaan

Vervolgens nodigen we jullie uit om (maandelijks) hierover de dialoog aan te gaan: wat kunnen scholen van elkaar leren? Wat is deelbaar en breder binnen ons netwerk inzetbaar? Hoe voorkomen we dat iedere school voor zich het wiel moet uitvinden? Wat kunnen we binnen ons netwerk borgen?

Beweging stimuleren

Als laatste verzorgen we vanuit het project (maandelijks) voor verdieping op het thema door reflectie en inzichten vanuit andere perspectieven.

Door deze beweging te organiseren, willen we meer sturen op de samenwerking binnen een netwerk. Waarbij je elkaar informeert, consulteert en ondersteunt. Waarbij je onderdeel van een lerend netwerk bent.

Doe mee! Deel, verbind, vergroot je kennis en inzichten. Ik hoor graag van je.

redactie@projectopnieuw.nl 

Door Hanno Ambaum, projectleider Op Nieuw