13 oktober 2020 – Afgelopen weken had directeur-bestuurder Johnny Uytdewilligen het genoegen om alle 37 scholen van SWV De Verbinding te mogen bezoeken om een cheque van € 1000,- te overhandigen.

“In plaats van centraal feestelijke activiteiten te organiseren, hebben we gekozen voor een feestje per school. Dit omdat we de fusie van de twee samenwerkingsverbanden en de daaraan gekoppelde naamsverandering niet zomaar voorbij konden laten gaan”, aldus Uytdewilligen.

Een aantal spelregels

Het bedrag mag naar vrije keuze besteed worden op de school, met een paar kleine ‘spelregels’: Zo is de schoolleiding gevraagd het nieuwe samenwerkingsverband binnen de school te introduceren. “Daarnaast ontvang ik graag een terugkoppeling van de wijze waarop het bedrag is besteed (door middel van een filmpje, vlog, foto, tekst, etc). Dit zal vervolgens in de komende nieuwsbrieven gedeeld worden.”

Enthousiaste, spontane invulling

Uytdewilligen vervolgt: “Het was leuk om dit te mogen doen en de vele spontane reacties van de verschillende mensen op de scholen in ontvangst te nemen. Zo deed ik mijn uitleg en overhandiging aan mensen van de receptie, de conciërge, hoofd P&O, teamleider, zorgcoördinator of directeur. Velen van hen hadden al direct een zeer enthousiaste spontane invulling voor de besteding van de middelen. Heel vaak kwam hier het woord ‘leerling’ al aan te pas. Dank voor de ontvangst en veel plezier met de besteding van de cheque.”

Door Johnny Uytdewilligen