13 oktober 2020 – Al langere tijd zijn we binnen ons netwerk op zoek naar ‘sleutels’ die zouden kunnen leiden tot meer passend onderwijsaanbod voor leerlingen in onze regio.

Deze ruimte ligt waarschijnlijk vooral in het ‘grijze gebied’ tussen regulier en speciaal onderwijs, waarbij VO- en VSO-scholen elkaar nadrukkelijker opzoeken en samenwerken. Het gaat hierbij om het organiseren van meerdere structurele vormen van symbiose (samenwerking regulier en speciaal onderwijs) binnen ons netwerk, om zo een passende onderwijsplek binnen ons netwerk te bieden, uitgaande van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hierbij wordt een rijke, uitdagende leeromgeving aan alle leerlingen geboden. Daarnaast verwachten we verwijzingen naar het VSO te voorkomen en de integratie en doorstroom van VSO-leerlingen in regulier onderwijs te bevorderen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn er binnen ons samenwerkingsverband verschillende vormen van symbiose:

    • School-in-school: VSO De Brouwerij en Olympus College
    • Structuurklassen Liemers College
    • Expertiseoverdracht VSO-VO Guido Arnhem en VSO Mariëndael (nieuw)

De school-in-schoolsamenwerking en de structuurklassen zijn al langere tijd onderdeel van ons netwerk. De evaluaties van beide symbiosevormen vind je in de bijgevoegde documenten.

Over de nieuwe samenwerking tussen Guido Arnhem en VSO Mariëndael heb je al in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen.

Door Erica Jordans