9 november 2020 – Op 26 november 2020 wordt de volgende bijeenkomst gehouden met de controllers van de schoolbesturen in het samenwerkingsverband. In dit overleg wordt de meerjarenbegroting van het swv De Verbinding toegelicht en besproken.

Aan de hand van de meerjarenbegroting kunnen ook andere thema’s aan de orde worden gesteld.  Eén van de thema’s is de huidige financiële situatie met verschillende doorgerekende scenario`s voor de financiële positie van het samenwerkingsverband op de korte en langere termijn. Daarnaast zullen doorrekeningen gemaakt worden om andere manieren van bekostiging tegen het licht te houden vanuit het perspectief “wat heb je nodig om 98% van de leerlingen binnenboord te houden op je school.

Alle controllers en andere financiële medewerkers zijn van harte welkom. Aanmelden via: a.vanzuylen@swvdeverbinding.nl.

Door Dick Mak, controller SWV (Infinite BV)