9 november 2020 – Graag nodigen wij je uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 7 december (15.00u – 16.30u, online). Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de werkwijze van de verzuimcoaches: aanmelding, coaching/begeleiding (o.a. huisbezoeken en mogelijke inzet ‘Grip’) en afronding van trajecten.

Het onderwijszorgconcept ‘Grip’ is een aanvulling op de verzuimcoaches. De verzuimcoaches informeren je tijdens deze bijeenkomst wanneer zij een leerling gebruik laten maken van Grip (al dan niet in combinatie met begeleiding door een verzuimcoach).

Graag vertellen wij (de docenten van Grip en de verzuimcoaches) je over onze samenwerking en over de eerste ervaringen binnen dit onderwijszorgconcept. Ook informeren wij je over het contact dat we houden met de scholen waar de leerlingen ingeschreven staan om o.a. aan te sluiten op wat al gedaan is, de leerlingen te ondersteunen met de juiste lesmethoden voor de vakken, vorderingen terug te koppelen en gezamenlijk de terugkeer naar onderwijs voor te bereiden en te begeleiden.

Je bent van harte welkom tijdens de online bijeenkomst op 7 december.

Aanmelden via: loket@swvdeverbinding.nl

We zien je graag!

 

Door Saskia Frickel en Brigitte Helling (verzuimcoaches Scala Onderwijsadvies) & Netty Sommeling en Anita Kluit (docenten Grip)