9 november 2020 – Sinds vorig schooljaar brengt directeur-bestuurder Johnny Uytdewilligen jaarlijks een bezoek aan de wethouders van alle gemeenten in onze regio.

“Vorig schooljaar besprak ik met de wethouders hoe we elkaar kunnen vinden bij calamiteiten. Dit jaar bespreken we hoe we het met elkaar geregeld hebben, wat goed is gegaan, wat beter kan en wat beter moet. Feitelijk bespreken we de inzet en toepassing van het regionale convenant ‘aansluiting onderwijs-zorg’ dat in 2019 door alle gemeenten en onderwijs ondertekend is. Recent is het convenant voor een aantal leerlingen helpend geweest bij het vinden van een oplossing voor complexe vraagstukken op het snijvlak onderwijs/zorg. Een mooie stap vooruit voor de meest kwetsbare leerlingen!”

Door Johnny Uytdewilligen