9 november 2020 – Tijdens de zorgplatformvergadering van 29 oktober hebben Merina Meijer en Farhat Joeman van IrisZorg een presentatie verzorgd over alcohol- en drugspreventie binnen het onderwijs.

Met betrekking tot preventie gaan zij uit van de volgende vier pijlers:

1. Alcohol- en drugsbeleid

Alcohol- en drugspreventie binnen scholen staat of valt met een gedegen beleid. Het moet duidelijk zijn welke regels én sancties er gelden, wat de school naar leerlingen en ouders wil uitdragen en wie  waarvoor verantwoordelijk is. IrisZorg kan met scholen meedenken op dit gebied.

2. Leerlingen

De motivatie van leerlingen is belangrijk. Voor leerlingen zijn verschillende aanpakken beschikbaar:

  • Informatief gesprek
  • Chat
  • Verschillende lesprogramma’s. Iriszorg leidt docenten op om deze in hun klas te kunnen geven
  • Moti4, dit is een individueel traject met gesprekken voor de leerlingen
  • KOPP/KOV voor leerlingen van verslaafde ouders of ouders met psychische problemen

IrisZorg biedt zowel de bovengenoemde laagdrempelige begeleiding als behandeling bij middelengebruik.

3. Docenten: Signaleren en begeleiden

Docenten en ondersteuningscoördinatoren hebben een belangrijke rol als het gaat om het signaleren en begeleiden bij vermoedens van middelengebruik. Belangrijk is dat zij open het gesprek met de leerling ingaan waarbij zij verkennen wat er aan de hand is, veiligheid/vertrouwen bieden en duidelijk benoemen wat hun rol is. IrisZorg biedt scholen ook deskundigheidsbevordering op het gebied van middelengebruik, signalering en begeleiding.

4. Ouderparticipatie

Ouders blijken veel meer invloed op het gedrag van hun puber te hebben dan gedacht wordt. Daarom is het belangrijk om ouders in de begeleiding te betrekken. Voor ouders biedt IrisZorg onder meer het volgende:

  • Ouderavonden
  • Opvoedcursus
  • Opvoedondersteuning
  • CRAFT: Community Reinforcement and Family Training. Training voor familie/naasten van een gebruiker

IrisZorg wil graag aan iedere school een vaste preventieadviseur vanuit hen koppelen. Indien scholen hier interesse in hebben kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met Merina Meijer. Zij is te bereiken via 088-6062648 of merina.meijer@iriszorg.nl.

Door Denise Schoofs