ondersteuningsplan SWV De Verbinding

9 november 2020 – In september en oktober 2020 heeft er een vijftal online bijeenkomsten plaatsgevonden waarin het nieuwe Ondersteuningsplan en het jaarplan SWV voor 2020-2021 centraal stonden. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn 23 collega’s van 17 scholen/schoolbesturen door Johnny Uytdewilligen meegenomen in de plannen van het samenwerkingsverband voor de komende 4 schooljaren. Erica Jordans heeft vervolgens, gekoppeld aan de speerpunten van het Ondersteuningsplan, de projecten en activiteiten voor schooljaar 2020-2021 nader toegelicht.

Tijdens de bijeenkomsten was er veel ruimte voor vragen en uitwisseling.
De deelnemers aan de bijeenkomsten gaven aan het prettig te vinden om op deze wijze meegenomen te worden in de ontwikkelingen binnen ons netwerk. De presentatie die tijdens de bijeenkomsten is gebruikt is hieronder te downloaden.

Door Erica Jordans