Op deze pagina vertellen we hoe de verschillende lagen binnen het samenwerkingsverband zijn georganiseerd.

Zo zijn we georganiseerd

Binnen SWV De Verbinding werken scholen en partners samen om passend onderwijs voor iedere leerling te garanderen. De verschillende lagen zijn als volgt georganiseerd.  

Mentoren en docenten

Passend onderwijs voor iedere leerling bieden doen we met z’n allen. Een heel belangrijke rol hierin is weggelegd voor docenten en mentoren. Zij zien de leerlingen namelijk dagelijks en hebben op school doorgaans het eerste in de gaten of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zij zijn de ‘voelsprieten’: als docent en mentor zie je de ontwikkelingen van leerlingen en het onderwijs zelf.

Als een docent of mentor het idee heeft dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan overlegt hij met de ondersteuningscoördinator.

Ondersteuningscoördinatoren

Iedere school binnen SWV De Verbinding heeft een ondersteuningscoördinator. Deze medewerker is gespecialiseerd in het herkennen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zorgt ervoor dat deze kinderen die ondersteuning ook krijgen.

De ondersteuningscoördinator heeft dus een heel belangrijke taak binnen ons samenwerkingsverband. Het is namelijk ook de schakel tussen de leerling, ouders, mentor, interne ondersteuning en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg én ons samenwerkingsverband. Alle coördinatoren komen regelmatig bij elkaar in het zorgplatform. Hierin delen ze kennis en worden specifieke ondersteuningsvragen besproken. Zo weten we zeker dat we alle kennis binnen het samenwerkingsverband op een zo goed mogelijke manier bundelen.

Schooldirecteuren

De 36 scholen van ons samenwerkingsverband hebben de mooie taak om het passend onderwijs voor de leerlingen dagelijks vorm te geven. De schooldirecties zijn een belangrijke spil voor SWV De Verbinding om passend onderwijs voor iedere leerling te organiseren. Om dit in goede banen te leiden, zijn de schoolleiders verenigd in de directieraad van het samenwerkingsverband, een belangrijk adviesorgaan van het samenwerkingsverband.

Schoolbesturen / bestuur van het samenwerkingsverband

De schoolbesturen zijn de eigenaar van passend onderwijs. Zij hebben de taak om er in onze regio gezamenlijk voor te zorgen dat de scholen goed en passend onderwijs voor alle leerlingen bieden. Ook zorgen zij ervoor dat leerlingen de juiste ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning moet de leerling in staat stellen het onderwijs te volgen dat past bij zijn talenten en capaciteiten. De schoolbesturen spreken samen af hoe ze passend onderwijs organiseren met het geld dat het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt.

Om dit goed te kunnen doen zijn de schoolbesturen verenigd in het samenwerkingsverband De Verbinding. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door afgevaardigden van de acht schoolbesturen die vallen onder het samenwerkingsverband. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. Jaarlijks stelt het bestuur het jaarplan en de begroting van het samenwerkingsverband vast, vierjaarlijks wordt het Ondersteuningsplan vastgesteld.

Bureau van het samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat de scholen binnen het samenwerkingsverband ook in de praktijk passend onderwijs voor alle leerlingen kunnen bieden, heeft het bestuur van SWV De Verbinding een bureau ingericht om dit te ondersteunen. De leiding over het bureau ligt bij de directeur-bestuurder. Het bureau beschikt over meerdere orthopedagogen (het Onderwijsloket), een programmadirecteur, een secretarieel ondersteuner en een managementassistent.

Bij het Onderwijsloket kun je terecht met alle vragen die betrekking hebben op het onderwijs in de regio. Het Onderwijsloket is er voor iedereen: voor leerlingen, ouders, docenten, ondersteuningscoördinatoren en andere professionals. Ons team van medewerkers staat voor je klaar om je vraag te beantwoorden, of het nu gaat over schoolkeuze en schooladvies voor je kind of wettelijke procedures, plaatsing in het (speciaal) onderwijs of het aanvragen van een toelaatsbaarheidsverklaring.