14 december 2020 – Op maandag 16 november vond in de Tweede Kamer het debat plaats over passend onderwijs. Minister Slob presenteerde hier 25 maatregelen om passend onderwijs te verbeteren voor leerlingen, ouders en leraren. 

In zijn brief schrijft minister Slob:

“Het doel van de voorstellen is dat we nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning kunnen geven. Daarvoor is het cruciaal dat we leraren en schoolleiders meer houvast geven. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen scholen beter faciliteren, ook in de samenwerking met gemeenten.”  

25 maatregelen

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel mooie stappen gezet in het bieden van passend onderwijs. Maar er zijn ook nog voldoende zaken om te verbeteren. In de 25 maatregelen staat bijvoorbeeld dat er een landelijke norm voor basisondersteuning komt, dat er een strakkere zorgplicht komt en dat onnodige reserves voorkomen moeten worden.
Maar ook dat de verbinding tussen onderwijs en zorg beter kan en dat het daarom belangrijk is om samen te werken met gemeenten.
In de evaluatie staat ook beschreven dat er toe wordt gewerkt naar inclusiever onderwijs, met als doel dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.
Wil je meer weten over de verbeteraanpak en de maatregelen? Onderaan dit bericht kun je de samenvatting vinden die het Onderwijsloket heeft gemaakt.

Waar gaan we binnen ons samenwerkingsverband mee aan de slag?

Veel van de punten die genoemd worden in de 25 maatregelen hebben al een plek in ons ondersteuningsplan en in onze speerpunten. Het zijn dus zaken waar we al consequent aan werken, flinke stappen in gezet hebben en blijven zetten. Daar zijn we trots op!
Maar natuurlijk kijken we goed op welke gebieden we nog een opdracht hebben. Deze zaken nemen we nadrukkelijk mee in ons jaarplan 2021-2022, dat we voor de zomervakantie vaststellen.

Door Erica Jordans