14 december 2020 – Na de kerstvakantie (donderdag 14 januari) start de eerste opleidingsgroep voor visitatoren van collegiale visitaties. Binnen deze opleidingsgroep is ruimte voor meer collega’s om tot visitator opgeleid te worden, ook als je zelf in de pilotfase niet deelneemt als gevisiteerde school. 

Hierdoor ontstaat namelijk de mogelijkheid om alvast kennis te maken met het visitatietraject en ervaring op te doen voor wanneer je zelf als school gevisiteerd wordt.

Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar docenten/mentoren die onze visitatoren-pool komen versterken. De tijdsinvestering bedraagt in totaliteit (periode januari-mei) ongeveer 3 dagen per visitator. De opbrengst is dat je als school een bijdrage levert aan de kwaliteit van ondersteuning aan leerlingen, de mogelijkheid krijgt om van elkaar te leren (een kijkje in de keuken) en de samenwerking te versterken.

Graag hoor ik uiterlijk vrijdag 18 december of en wie je hier voor op wilt geven, mail naar e.verbeek@swvdeverbinding.nl

Door Esther Verbeek