14 december 2020 – Esther Verbeek  start op 1 januari 2021 als projectleider Collegiale visitaties. Zij is van begin tot eind verantwoordelijk voor het soepel verlopen van de visitatietrajecten en voor de kwaliteit en borging ervan. 

Esther vertelt: “Collegiale visitaties zijn een prachtig middel om niet alleen als school, maar ook als netwerk sterker te worden in het bieden van passend onderwijs. Het ‘kijkje in de keuken’ bij een school levert niet alleen de gevisiteerde school, maar ook de visitatoren veel input op om weer een stap in de eigen ontwikkeling te kunnen zetten. Het doel? Samen steeds beter in staat zijn om een passende onderwijsplek voor leerlingen te bieden.”

Esther wordt hierin aangestuurd door Céline Janssen, die op dezelfde datum start als manager projecten binnen het bureau van het samenwerkingsverband. Céline zal vanuit deze rol betrokken zijn bij diverse projecten, pilots en activiteiten binnen het samenwerkingsverband.

Vragen? Esther is bereikbaar op e.verbeek@swvdeverbinding.nl

Door Erica Jordans