14 december 2020 – Door de coronamaatregelen moeten scholen vaker fysiek onderwijs en afstandsonderwijs combineren. Dit vraag veel van scholen.

Ook moeten leraren vaker thuisblijven omdat zij klachten hebben of ziek zijn. Dit leidt tot meer lesuitval en in sommige gevallen tot het naar huis sturen van klassen of het tijdelijk sluiten van de school. Daarom stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar, waarmee scholen en mbo-instellingen extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld die om de personeelstekorten aan te pakken. Voor middelbare scholen komt 56 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor vervanging van docenten. Hiermee kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Ook kan dit geld worden ingezet voor meer ondersteunend personeel in de school.

Het ministerie van OCW publiceert binnenkort een regeling op basis waarvan scholen een aanvraag kunnen indienen. Op het moment dat deze regeling is gepubliceerd informeren wij je daarover. In deze regeling wordt vermeld hoe een aanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband van scholen moet voldoen om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Door Erica Jordans