14 december 2020 – Vanaf 1 januari 2021 voert Scala Onderwijsadvies de begeleiding van WRS-leerlingen (Woonwagen-, Roma-, Sinti-) uit. Het samenwerkingsverband heeft hiervoor een subsidie van de gemeente Arnhem verkregen. Tot op heden werd de begeleiding van deze doelgroep door Stichting Pas gedaan. De verzuimcoaches, die zich al langer richten op (het voorkomen van) schoolverzuim, nemen dit van Stichting Pas over.

De toeleiding van deze leerlingen naar de verzuimcoaches loopt hetzelfde als bij alle (preventieve) verzuimtrajecten: via het Onderwijsloket  loket@swvdeverbinding.nl en 026 – 365 03 21.

Door Erica Jordans