18 januari 2021 – Net als SWV De Verbinding is de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook gefuseerd; vanuit twee raden is er één raad gevormd. Dit viert zij op een bijzondere manier. 

Susanna Piras, voorzitter Ondersteuningsplanraad, schrijft: “Beste collega’s, ook wij hebben van het nieuwe SWV ‘De Verbinding’ een cheque mogen ontvangen ter gelegenheid van de fusie. Dat was een verrassing, maar bij nader inzien toch niet zo gek, want als OPR Arnhem en de Liemers (ondersteuningsplanraad) zijn wij daadwerkelijk één OPR geworden. Om jullie te inspireren samen voor de leerlingen aan de slag te blijven en de samenwerking te stimuleren hebben wij Pedro de Bruyckere gevraagd om een korte presentatie (ca. 30 min.) voor ons te maken. Hij introduceert zichzelf aan het begin van de video. 

Je kunt het bekijken en beluisteren wanneer je zin en tijd hebt, maar doe het in ieder geval vóór eind januari, want tot dan werkt de link.”

Bart Bomer, Brigitte Bullée, Karin van Dijk, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, Roberta Hofman, Ties Koopmans, Elske Nijdam, Susanna Piras, Wendy Plucker, Aranka Pullens, Marleen Strengers, Hanneke Vink.   

Door Johnny Uytdewilligen