22 februari 2021 – Ook in onze regio is de Verwijsindex (VIRA) nog steeds actief. In dit bericht lees je over de Verwijsindex en hoe je hier als onderwijsprofessional mee werkt. 

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij  jeugdigen tot 23 jaar kunnen aangeven. Professionals kunnen in de Verwijsindex een zogenaamd signaal afgeven. Dat betekent dat zij in het systeem het bsn-nummer invoeren of de combinatie achternaam, geboortedatum en geslacht van de jeugdige waarbij zij betrokken zijn. Zij hebben hiervoor op basis van de Jeugdwet geen toestemming nodig van ouders/verzorgers, maar zij hebben wel een informatieplicht. Zij moeten ouders/verzorgers dus vertellen dat een signaal wordt afgegeven en waarom zij dat doen.

De informatie die zij via de verwijsindex verkrijgen zijn naam, telefoonnummer en mailadres van eventuele andere professionals die bij dezelfde jeugdige betrokken zijn. De Verwijsindex bevat NOOIT inhoudelijke informatie.

Als twee of meer professionals in de Verwijsindex hun betrokkenheid kenbaar maken bij dezelfde jeugdige, dan ontstaat zogenaamde match. Er kan ook een match ontstaan tussen professionals die betrokken zijn bij (half-) broertjes en zusjes. Na een match kunnen de betrokken professionals in het systeem elkaars contactgegevens vinden. Met toestemming van ouders/verzorgers (en jeugdigen vanaf 12 jaar) kunnen zij vervolgens met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan de jeugdige en het gezin.

Door gebruik te maken van de Verwijsindex kunnen professionals elkaar sneller vinden, doen zij geen dingen dubbel en werken ze niet langs elkaar heen. Zo krijgen kwetsbare kinderen en gezinnen tijdig passende hulp en kan voorkomen worden dat kleine problemen grote problemen worden.

Het betreft alleen instanties die werkzaam zijn in één van de volgende domeinen:

o Jeugdzorg

o Gezondheidszorg jeugd

o Gezondheidszorg Algemeen

o Onderwijs

o Maatschappelijke ondersteuning

o Werk & Inkomen

o Justitie

Meer weten over de Verwijsindex? Kijk op https://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/verwijsindex-arnhem/

 

Voor de regio Arnhem kun je contact opnemen met Valentijn Jansen via 088-355 5400 of verwijsindex@vggm.nl

Door Meinke Kooderings