22 februari 2021 – In het kader van het traject collegiale visitaties heeft op 14 januari  (digitaal) de opleiding tot visitator plaatsgevonden, onder leiding van Juliette Vermaas (Penna Onderwijsadviseurs).

Samen met 25 collega’s van de scholen hebben we onder andere geleerd welke vaardigheden belangrijk zijn in de rol van visitator, hebben we geoefend met gesprekstechnieken en het formuleren van een ontwikkelingsvraag. Hieronder een greep uit de reacties van de deelnemers:

  • “Ik vond dit een zeer geslaagde dag. Na een stuk theorie hebben we online geoefend met het invullen van een lesobservatie, het uitwisselen van onze observaties en ten slotte het interviewen van collega’s. Ik vond het inspirerend om in gesprek te gaan met collega’s die op andere scholen binnen ons samenwerkingsverband werken.
  • “De uitwisseling met verschillende personeelsleden vanuit scholen (docenten, ondersteuningscoördinatoren en directeuren) zorgde voor dynamiek op de trainingsdag. Ik kijk er dan ook naar uit om met deze mensen aan de slag te gaan met de ontwikkelingsvraag van verschillende scholen. Mijn inschatting is dat dit goed is voor wederzijds begrip en samenwerking tussen scholen maar zeker ook tussen de scholen en het bureau van het SWV.
  • “Hoe verschillend de deelnemende scholen ook waren, er bleek ook veel overeenkomst te zijn. We vinden ons over het algemeen sterk in het contact met de leerlingen, maar zijn op zoek naar manieren hoe de ondersteuning in de klas versterkt kan worden, zonder onrealistische verwachtingen van de docenten te hebben. Hoe fijn als we elkaar hierin kunnen ondersteunen middels die vreemde ogen. Ik verheug me op de praktijk.”

De volgende stap is een voorlichtingsbijeenkomst voor de deelnemende pilotscholen: OBC Bemmel, Guido, Thomas a Kempis en VSO Vierbeek College. Daarna zal er een intakegesprek plaatsvinden, voorbereidend op de daadwerkelijke visitatiedag. Rekening houdend met de omstandigheden hopen de visitatieteams eind maart / april met het geleerde aan de slag te gaan!

Wil je meer weten of je alvast opgeven om gevisiteerd te worden in een volgend schooljaar, neem dan contact op met Esther Verbeek – e.verbeek @ swvdeverbinding.nl, projectleider van het traject collegiale visitaties.

Door Esther Verbeek