22 februari 2021 – Tijdens de Zorgplatformvergadering van 28 januari hebben Sanne van der Veen en Laura Smedts van de ISK en het expertisecentrum ISK een presentatie verzorgd. 

De ISK

Een ISK (internationale schakelklas) richt zich op leerlingen van 12-18 jaar die het Nederlands nog niet beheersen. De ISK heeft een regiofunctie. Hierdoor is er veel expertise centraal gebundeld. Het doel van een ISK is de taal leren ten behoeve van de doorstroom naar het VO/VSO/MBO en het integreren in Nederland. De ISK biedt een veilige omgeving hiertoe. Het opnieuw beginnen in een ander land vraagt immers veel: afscheid nemen van wat je kent, nieuwe omgangsvormen, andere normen/waarden, een ander schoolsysteem. Maar ook ontdekken wat je leuk vindt in het nieuwe land, leren keuzes maken, een eigen (nieuwe) identiteit ontwikkelen en het omgaan met verwachtingen van je familie en verwachtingen vanuit de samenleving. Het streven is dat een leerling binnen 3 weken na aanmelding kan starten. Alle leerlingen zijn minderjarig en hebben leerplicht én leerrecht. Als leerlingen bij de ISK binnenkomen, is vaak weinig bekend over ze. Daarom wordt een uitgebreide intake gedaan. Gedurende 2 jaar binnen de ISK ontstaat er zicht op de capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften en wordt het uitstroomperspectief vastgesteld.

Het expertisecentrum ISK

Wanneer een leerling uitstroomt naar het VO, moet de leerling nog steeds een inhaalslag maken. Scholen kunnen hier tegen veel vragen bij hebben. Wat doe je met de achterstanden? Wat doe je in de klas? Hoe betrek je ouders hierbij? Met de gemeente Arnhem is gekeken hoe hier antwoorden op kunnen komen. Hierbij is de wens uitgesproken dat iedere nieuwkomersleerling zich naar capaciteit, kwaliteit en droom kan ontwikkelen tot volwaardig lid van de Nederlandse samenleving. Hiertoe is het expertisecentrum ISK opgericht. Zij willen een handreiking doen naar de scholen om hier samen in op te kunnen trekken. Het expertisecentrum is een netwerkorganisatie voor en door onderwijsprofessionals in de regio Arnhem.

Bij het expertisecentrum ISK kunnen scholen terecht voor:

    • Ambulante begeleiding
    • Training en coaching
    • Onderzoek
    • Advisering
    • Netwerk ondersteuning

Meer info? Behoefte om eens verder te praten? Zie www.nadeisk.nl. En neem vooral contact op via de button op deze site om eens van gedachten te wisselen of je vraag te stellen.

Door Ellemieke Hulshof