15 maart 2021 – De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor alle kinderen een grote stap. Voor sommige leerlingen is deze overgang lastig of zelfs moeilijk. Dit kan o.a. te maken hebben met hun thuissituatie en/of persoonlijke omstandigheden.

School’s cool is een landelijke organisatie met zelfstandige vestigingen in verschillende steden/regio’s. School’s cool Arnhem bestaat al ruim tien jaar. Voor scholieren uit Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland is er vanaf 2021 ook zo’n voorziening: School’s cool De Liemers.

Werkwijze

School’s cool koppelt vrijwillige thuismentoren aan scholieren die steun kunnen gebruiken bij de overgang naar en in het voortgezet onderwijs.

Door de coronacrisis wordt echter duidelijk dat er ook leerlingen uit leerjaar 2 en hoger baat kunnen hebben bij deze vorm van begeleiding. Thuisonderwijs is voor een aantal scholieren ingewikkeld. Daarom is de doelgroep uitgebreid naar andere leerjaren.

Thuismentoren

School’s cool werft gekwalificeerde thuismentoren en brengt hen met deze scholieren in contact. De thuismentoren zijn betrokken vrijwilligers met minimaal MBO-niveau en affiniteit met de doelgroep. Ze komen één keer per week maximaal 1,5 uur bij de leerling thuis. Ze begeleiden de leerling ruim een jaar bij allerlei praktische zaken die met school te maken hebben.

Het gaat daarbij o.a. om:

  • het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;
  • het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling van hun kind.
  • het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op school;

De thuismentor staat in contact met de mentor van school en vanzelfsprekend met de ouders.

Meer weten? Kijk op www.schoolscoolarnhem.nl en/of www.schoolscooldeliemers.nl.

Op deze sites kun je veel informatie vinden over het werk van School’s cool en kun je ook lezen wat je kunt doen als je leerlingen wilt aanmelden of als je thuismentor wilt worden.

Door Angélique Sanders, voorzitter School’s Cool De Liemers