Informatie over de pilot van onderwijszorgconcept Grip

In september 2020 is de pilot van onderwijszorgconcept Grip gestart. Het doel van dit project is jongeren van reguliere voortgezet onderwijs-scholen binnen ons samenwerkingsverband die nu thuiszitten terugbrengen naar het onderwijs, bij voorkeur naar de school waar de leerling staat ingeschreven. Met deze opdracht richten we ons op jongeren met ‘internaliserende problematiek’.

Grip is een onderwijszorgarrangement, uitgevoerd door VSO Mariëndael en at.groep Zorg.  Het wordt niet uitgevoerd in een schoo,l maar in “Geniet Achter De Koepel” in het centrum van Arnhem (Janspoort 2 in Arnhem).

De route van Grip

Jongeren worden naar Grip toegeleid via de verzuimcoaches. Die bepalen of het Grip-programma en weer samen naar school gaan in een groep jongeren meerwaarde zou kunnen hebben.

Het aanbod van Grip

Er wordt gewerkt aan de driehoek: Sociaal (contacten), Leren en Gezondheid (fysiek/lijf en mentaal/koppie). Deze punten hebben over en weer invloed op elkaar. Soms zijn er dingen gebeurd op school. Het leren ging bijvoorbeeld niet lekker, de leerling voelde zich niet veilig op school of de gezinssituatie kan ‘aan de leerling trekken’, zoals bij problemen of thet geval dat de leerling te makkelijk thuis kan blijven). Grip is een samenwerking tussen jeugdhulpverlening AT Groep en de Onderwijsspecialisten. De groep die deelneemt aan de pilot bestaat uit maximaal 10 leerlingen van gelijkgestemden met internaliserende problematiek. Ze merken dat de herkenning prettig is.

Het programma

Het programma van Grip bestaat uit maximaal drie dagen per week. Van 9:30 tot 13:30 uur is het basisprogramma. Dat kan uitgebreid worden met een uur ervoor en erna. Dinsdag en vrijdag zijn geen Grip-dagen maar is er ruimte voor bijvoorbeeld stage of kan er thuis gewerkt worden aan vakken. Elke dag wordt een ‘daily mile’ gelopen. Dat werkt sociaal en voor de leerlingen is het even lekker buiten te zijn.

Er wordt gewerkt met fasedoelen en ‘grepen’: persoonlijke en vakoverstijgende doelen en leerdoelen. We onderscheiden de volgende fases:

  1. Observatie en contact (contact maken, starten met leren (maatwerk), met plezier naar school, etc.)
  2. Ontwikkeling en groei
  3. Voorbereiding op instroom in onderwijs (als het even kan in school van inschrijving)
  4. Instroom en nazorg

Bij elke fase horen fasedoelen. Deze worden in de groep en individueel besproken. Leerlingen evalueren ze zelf ook. Dagelijks vullen jongeren een exit-ticket in waarop ze aangeven hoe het sociaal, fysiek en leren ging.

Grepen

Naast de fasedoelen wordt gewerkt aan ‘grepen’ (zaken die, als de jongeren ze aardig beheersen, zorgen dat het goed gaat in onderwijs):

  • Ik ben sociaal
  • Ik plan en organiseer
  • Ik kan omgaan met verandering en emoties
  • Ik werk zelfstandig
  • Ik communiceer en presenteer
  • Ik los problemen op
  • Ik denk na over mijzelf
  • Ik zoek en verwerk informatie

Bij de grepen horen modules, zoals psycho-educatie of omgaan met druk. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Tumult. Iedere module hoort bij één van de drie punten (sociaal, leren, gezondheid). Er wordt maatwerk geboden, in overleg met de behandelaar van de jongere, bijvoorbeeld met exposure-opdrachten. Er is veel samenwerking rond de leerling.

De leerlingen werken ook aan schoolvakken. De lesstof wordt geleverd door de school van herkomst. Bij de school van herkomst wordt informatie opgehaald over hoe het bijvoorbeeld ging bij de vakken en welke richting de jongere volgde. Grip kijkt waar de leerling voor gemotiveerd is, LOB wordt ingezet en er wordt gekeken of er nog alternatieven zijn en of de jongere op de juiste weg is.

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant! –>