12 april 2021 – Werk jij op één van de scholen van het samenwerkingsverband? Dan horen we je input graag! 

Eén van de speerpunten van het samenwerkingsverband voor de periode 2020-2024 is ‘versterken van de samenwerking binnen ons netwerk’. Dit schooljaar houden we een meting onder alle scholen om de stand van zaken met betrekking tot de onderlinge samenwerking te peilen. Het bureau bereidt de meting voor, zet de meting uit en analyseert de opbrengsten om zo vervolgstappen op dit speerpunt te kunnen bepalen. 

Wil je hiervoor een korte enquête invullen? Deze vind je onder de volgende link:  Enquête samenwerking passend onderwijs 

Invullen graag vóór 22 april 2021. 

Door Erica Jordans