12 april 2021 – Er is een nieuwe, geüpdatete versie van het format van het Ontwikkelingsperspectiefplan beschikbaar.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor hem/haar op. Dit gebeurt in overleg met leerling en ouders. Op de site van het samenwerkingsverband vind je het format vinden van dit OPP, waarin alle wettelijk vereiste onderdelen zijn verwerkt. Heb je vragen of opmerkingen bij het OPP? Mail naar het Onderwijsloket: loket @ swvdeverbinding.nl.

Door Meinke Kooderings