12 april 2021 – Dit schooljaar zijn we van start gegaan met collegiale visitaties, een mooie manier om van elkaar te leren als het gaat om passend onderwijs.

Met een collegiale visitatie wordt het eigen beeld van de school getoetst aan het beeld van externe collega’s, waardoor kennis en inzicht in de eigen ontwikkeling worden vergroot en mogelijk aanknopingspunten voor verbetering worden gevonden. Dit past dan ook goed binnen de speerpunten ‘samenwerking binnen ons netwerk’ en ‘in control zijn’, die we binnen het SWV geformuleerd hebben.

Na de online opleiding in januari zijn er verschillende visitatieteams samengesteld die de vier pilotscholen zullen bezoeken. Inmiddels hebben de eerste intakegesprekken met de scholen plaatsgevonden, waarin de verwachtingen en kenmerken van de ondersteuning zijn besproken. Daarnaast hebben we op basis van de Scan Passend Onderwijs, die door verschillende collega’s binnen de scholen is ingevuld, samen een ontwikkelvraag voor de collegiale visitatie geformuleerd. De eerste visitatiedag vindt plaats op 22 april aanstaande, op VSO het Vierbeek College. De overige pilotscholen volgen na de meivakantie. Voorafgaand aan de visitatiedag gaat het visitatieteam aan de slag met de laatste voorbereidingen.

Aan het einde van het schooljaar worden de bevindingen van de pilotscholen met jullie gedeeld. We nemen de lessen mee naar het vervolg van dit traject, waarbij de overige scholen in een periode van drie schooljaren gevisiteerd zullen worden. Wellicht zijn er collega’s binnen de school die zijn opgeleid tot visitator en hun enthousiasme over de visitaties al hebben laten blijken. Binnenkort volgt er van projectleider Esther Verbeek een uitnodiging om je als school aan te melden. Geef tijdig je voorkeur voor het visitatiemoment door, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in de planning. 

Door Esther Verbeek, projectleider collegiale visitaties