25 mei 2021 – Wanneer sprake is van verzuim, heeft elke betrokkene zo zijn of haar eigen rol. De jeugdarts heeft als taak om de medische situatie van de leerling te ‘vertalen’ naar mogelijkheden voor het onderwijs.

Waar liggen kansen en mogelijkheden om toch onderwijs te blijven volgen? Contacten met de behandelaar van de leerling horen hier ook bij. De jeugdarts kan dan de behandelaar ook informeren over de gevolgen van bepaalde behandelkeuzes op het onderwijs. Als een leerling volgens de behandelaar bijvoorbeeld maar beperkt onderwijs kan volgen, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen leiden tot een doublure en daardoor ook sociaal-emotionele gevolgen hebben; iets waar de behandelaar niet altijd bij stilstaat. 

Het is belangrijk dat de school ook bij kortdurend verzuim denkt aan inzet van de jeugdarts. De jeugdarts kan op die manier langer meelopen in een casus, als het verzuim toch vaker of langer voorkomt. Door de langdurige betrokkenheid van de jeugdarts, kunnen adviezen beter worden afgestemd op de situatie van de leerling en de mogelijkheden binnen school. 

Casus:

Een leerling meldt zich op het VO regelmatig ziek vanwege migraine. Zijn mentor herkent migraineklachten uit zijn eigen privésituatie en accepteert het vele verzuim. Als de jeugdarts wordt ingeschakeld, blijkt in het  gesprek dat de leerling in groep 6 van de basisschool eenmaal bij de huisarts is geweest voor de migraine en verder nooit meer: er is geen advies gegeven, geen medicatie, geen vervolgafspraak. Na het gesprek met de jeugdarts, waarin de klachten serieus genomen zijn, zijn er tips aan de leerling gegeven over hoe om te gaan met de klachten, wat je kunt doen om het te voorkomen/verminderen. Ook zijn de gevolgen van het verzuim en het eventueel gebruiken van medicatie besproken. Na dit prettige gesprek is  het verzuim enorm afgenomen.

In het najaar van 2021 zal het samenwerkingsverband samen met de jeugdartsen een thema-bijeenkomst organiseren waarin de rol van de jeugdartsen en hun werkwijze nader wordt toegelicht. 

Door Marie-Jose Kortenhorst, jeugdarts VGGM en Meinke Kooderings