25 mei 2021 – Op 8 juni 2021 is de eerste intervisiebijeenkomst voor de havo-/vwo-scholen van SWV De Verbinding. Onderwerp: bovenbouwleerlingen met internaliserende problematiek/ASS. 

Tijdens de jaarplangesprekken gaven diverse scholen aan dat de doelgroep ‘bovenbouw havo/vwo-leerlingen met internaliserende problematiek/ASS’ steeds moeilijker te begeleiden is. In grote lijnen wordt op meerdere scholen een toename van somberheid, stress, schoolangst en overprikkeling gezien. In de bovenbouw laten leerlingen zich soms moeilijk helpen en oorzaken zijn soms lastig inzichtelijk te krijgen. Bij deze scholen bleek behoefte aan uitwisseling van ideeën en het bespreken van casuïstiek. 

Het bureau organiseert hiervoor driemaal per jaar een intervisiebijeenkomst. De ondersteuningscoördinatoren van scholen met bovenbouw havo of hoger in het aanbod hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst van 8 juni is door een aantal scholen en het bureau voorbereid.

Door Ellemieke Hulshof