25 mei 2021 – De begeleiding door de verzuimcoach is effectiever als deze meer preventief wordt ingezet.

Zodra sprake is van verzuim waarover zorgen zijn, kan de verzuimcoach al worden ingeschakeld: je hoeft niet te wachten tot de leerling een ‘echte thuiszitter’ is geworden! Overleg is altijd mogelijk, neem hiervoor contact op met het Onderwijsloket.

Nu de aanmeldingen vanuit de basisscholen binnen zijn, komen er wellicht ook leerlingen op school bij waarvan nu al duidelijk is dat de schoolgang een probleem is en bij wie verzuim ook in het voortgezet onderwijs een risico zal zijn. De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor deze leerlingen vaak extra lastig. Ook voor deze leerlingen kan de verzuimcoach iets betekenen. De coach kan in de periode voor de zomervakantie vast het contact opbouwen met leerling en ouders, na de zomervakantie blijft bij de start in het voortgezet onderwijs de begeleiding dan zolang als nodig is betrokken. 

De verzuimcoaches kunnen worden ingezet door de scholen van samenwerkingsverband De Verbinding. Aanmelding via het Onderwijsloket.

Door Meinke Kooderings