25 mei 2021 – Op donderdag 3 juni van 15:00 tot 17:00 uur vindt er voor de regio Arnhem een online ketenbijeenkomst plaats over thuiszitters en zorgwekkend schoolverzuim in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Hierbij ligt de focus op jongeren waarbij er sprake is van complexe en langdurige problematiek. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre, de Raad voor de Kinderbescherming, Samenwerkingsverband V(S)O De Verbinding, Jeugdbescherming Gelderland, de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, en HALT. 

Thuis zitten is een maatschappelijk vraagstuk dat verder gaat dan de school. De veelal diverse en complexe problematiek is vaak niet gemakkelijk op te lossen. Dit komt mede doordat er diverse organisaties uit soms heel verschillende hoeken bij betrokken zijn. Wij zien dat er hard wordt gewerkt om alle kinderen naar school te laten gaan en er wordt ingezet op een snelle en effectieve aanpak. Er zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet, juist ook in de samenwerking, maar het is helaas nog niet genoeg om alle kinderen snel van een zo passend mogelijke plek en/of juiste begeleiding en ondersteuning te voorzien. Om je een idee te geven: In onze regio hebben we het dan over bijna 120 jongeren tussen de 12 en de 18, die jaarlijks een periode niet deelnemen aan onderwijs.

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit, daalt helaas niet. Dat heeft verschillende oorzaken. In veel regio’s gaat de samenwerking goed, maar in sommige regio’s kan de samenwerking tussen onderwijs, zorg en de overheid beter. Ook zie ik dat de afgelopen jaren de aandacht voor deze kwetsbare groep is toegenomen. Dat is een goed teken, want daardoor kunnen we meer kinderen helpen.” (Minister Slob, 2020)

De opbrengst van de bijeenkomst willen we gebruiken voor het vormgeven van een nog te plannen fysieke verdiepingsbijeenkomst die moet leiden naar concrete vervolgstappen voor de verbetering van de aanpak van schoolverzuim in onze regio. Ook hiervoor zal je te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

We nodigen jou als betrokken professional graag uit voor deze digitale samenkomst met inspirerende sprekers en onderlinge dialoog! Hiervoor ontvang je binnenkort een uitnodiging. 

Het aantal mensen dat kan deelnemen is helaas niet onbeperkt. Het kan dan ook gebeuren dat we hierin keuzes moeten maken. In voorkomend geval wordt bij de selectie de meest representatieve deelname nagestreefd. 

Door Meinke Kooderings