25 mei 2021 – Het Kohnstamm Instituut heeft onderzoek gedaan naar de context van thuiszittende leerlingen, door uitspraken van de Geschillencommissie Passend onderwijs te bestuderen.

Er is onderzocht welk type leerling nu vooral thuis komt te zitten, welke factoren een rol spelen én er worden aanbevelingen gedaan. Belangrijk: investeer in een goede relatie met ouders. Het complete onderzoek is via deze link te vinden: https://kohnstamminstituut.nl/rapport/zicht-op-thuiszitten/ 

Door Erica Jordans