21 juni 2021 – Binnen ons samenwerkingsverband hebben we momenteel een flink aantal arrangementen, waarbij het onderscheid tussen de verschillende vormen (bijv. tussen bovenschoolse arrangementen, Jan Ligthart en symbiose) niet helder genoeg is. 

Volgend schooljaar laten we de verschillende varianten objectief beoordelen op de bijdrage die ze leveren aan de doelstellingen van ons samenwerkingsverband, zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2020-2024. 

Het bestuur van SWV De Verbinding heeft hiervoor de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Welke bijdrage leveren de arrangementen aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband?
  • Hoe verhouden de arrangementen zich tot datgene wat we van alle scholen verwachten in de basis- en extra ondersteuning? 
  • Welke bijdrage leveren de arrangementen aan het dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen ons samenwerkingsverband?
  • Is de huidige inrichting van arrangementen doelmatig, effectief en efficiënt (kosten-baten)? 

In de periode tot aan de zomervakantie maakt het bureau een keuze voor het onderwijsadviesbureau dat dit onderzoek voor ons uit zal voeren. Nadere informatie volgt na de zomervakantie. 

Door Johnny Uytdewilligen